Projekt izgradnje kapaciteta VIZIJE

Postignite uspjeh koristeći vizualna digitalna sredstva komunikacije!

Projekt izgradnje kapaciteta VIZIJE

Postignite uspjeh koristeći vizualna digitalna sredstva komunikacije!

Projekt izgradnje kapaciteta VIZIJE

Postignite uspjeh koristeći vizualna digitalna sredstva komunikacije!

O PROJEKTU

Omladinski rad je utjecao na različite nivoe razvoja modernog društva i ima značajno mjesto u njemu. Slike podstiču polaznike online kurseva na učenje pa ih i omladinski radnici sve više koriste u radu sa svojim ciljnim grupama. Grafički interfejs sastavljen od fotografija, ilustracija, tabela, dijagrama ili video zapisa postepeno zamjenjuje kurseve koji se zasnivaju na tekstu. U sistemima neformalnog obrazovanja i omladinskom radu vizualna sredstva se koriste na treninzima ali nema mnogo organizacija u Evropi koje ih koriste za diseminaciju i eksploataciju rezultata svojih projekata ili u radu na okupljanju zajednice oko neke teme koja je važna za mlade.

PARTNERI

backslash

Backslash
Španija

Backslash je nevladina, neprofitna i nepolitička omladinska organizacija osnovana u Valensiji (Španija) sa ciljem osnaživanja omladine, promoviranja mira, tolerancije …
Više

backslash

BUM
Srbija

BUM je realizirao više od 80 projekata usmjerenih na prosperitet omladine na različitim poljima od osnivanja 2001. godine

Više

perevia

Perrevia Network
Grčka

Perrevia Network je savremena federacija 70 udruženja (NVO) u okviru općine Elasona.

Više

perevia

Proni
BiH

PRONI Brčko je osnovan sa svrhom organizacije i implmentacije obrazovanja u oblasti socijalnog rada sa mladim ljudima…

Više

tretaroka

Tretaroka
Slovenija

Tretaroka (Treća ruka) је organizacija koju je formirala grupa kreativnih ljudi zainteresiranih za društveno angažovane projekte.

Više

tugeged

Tugeged
Turska

TUGEGED je neprofitna organizacija osnovana od strane iskusnih omladinskih radnika i volontera aktivista 2003. godine.

Više

YEU

YEU
Belgija

Youth for Exchange and Understanding (YEU) je osnovala u Srazburu 1986. godine grupa od 120 mladih ljudi iz 11 zemalja.

Više

PODRŽALI

VIZIJE – ONLAJN BROŠURA

VIZIJE – ONLAJN UPUTSTVO

KONTAKT

Ne oklijevajte da nam se obratite!

   info@youthvisions.bum.rs