Vrijednosti organizacije su njena osnovna vjerovanja o onome što je zaista važno kojima se tim rukovodi u svom radu. To je skup vrijednosti na osnovu kojih gradite svoju organizaciju.

Kada članovi organizacije imaju zajednički sistem vrijednosti, organizacija djeluje ujedinjeno prilikom rada na različitim poljima.

Vrijednosti također mogu da se ugrade u vašu misiju ili da se odvojeno predstave kao osnovne vrijednosti vaše organizacije.

Kako da definirate vreijdnosti sa svojim timom?

Evo nekoliko koraka koji vam mogu pomoći da vodite svoj tim kroz ovaj proces:

 1. Svaki član treba da zapiše 10 ili više vrijednosti organizacije i da ih podijeli u tri grupe po prioritetu:
  1. Najvažniji;
  2. Važni;
  3. Najmanje važni;
 2. Svi trebaju pregledaju svoju grupu najvažnijih vrednosti i da ih rangiraju od 1 do 10 gdje ocjena 10 označava najvažniju, a ocjena 1 najmanje važnu stavku u ovoj grupi;
 3. Formirajte listu gdje će svaki od članova tima dodati svojih 5 najvažnijih vrijednosti;
 4. Listu koja sadrži po 5 najvažnijih vrijednosti svakog člana tima zapišite na tablu i moći ćete da vidite koje vrijednosti su najvažnije svim članovima;
 5. Neka svako izabere po jednu vrijednost i napiše kratak pasus u kome objašnjava zbog čega tu vrijednost smatra najvažnijom. Više članova može da izabere istu vrijednost;
 6. Nakon ovoga, svako treba pročitati pasus koji je napisao, kako bi svi u grupi čuli na koji način članovi razmišljaju o vrijednostima;
 7. Podijelite ljude u parove i svakom paru dodijelite po jednu vrijednost. Svaki par treba da osmisli jednu izjavu koja predstavlja sumu svega što je grupa rekla o toj vrednosti i da je prezentira grupi;
 8. Diskutujte o svakoj izjavi i uredite ih;
 9. Iskoristite svoje vrijednosti tako što ćete ih prikazati svima kroz različite kanale komunikacije.