Odredili ste ključne indikatore performansi i ciljeve rasta ali kako izgleda uspjeh i kako ćete podijeliti informacije sa svojim timom?

To ćete uraditi mjerenjem svojih mjerljivih parametara i pripremanjem izvještaja. Mjerenjem parametara moći ćete da vodite evidenciju o važnim podacima kako biste osigurali da se krećete prema svojim ciljevima.

Znate odgovor na pitanje „Zašto?“. Sada dolazi pitanje „Kako?“. Kako da vodite evidenciju ili da pronađete informaciju koja vam je potrebna?

Prvo treba da odredite koliko često ćete bilježiti svoja mjerenja. Hoćete li ih pratiti sedmično, mjesečno, kvartalno ili godišnje? Ili ćete možda koristiti neku kombinaciju navedenih metoda?

Zatim treba da pronađete prave alate kojima će vaš tim da prati parametre. Postoje alati u okviru društvenih medija koje možete da koristite da biste neke od parametara pratili inrterno. Te interne alate smo koristili u ovom Priručniku..

Također postoje napredni alati za mjerenje analitičkih parametara za svaki kanal na društvenim mrežama kao i alati u okviru aplikacija (kao što su Co-Schedule, HootSuite) koje će vam pomoći sa strategijom, izvršavanjem i analizom.

Postoje i alati kao što je Google Analytics, koji smo već koristili, koji će vam omogućiti da izmjerite eksterne anlitičke parametre koje ne možete da dobijete iz alata u okviru društvenih mreža.