Danas smo završili prvi dio obuke o tome kako komunicirati i kako izvršiti vizualizaciju omladinskog rada sa omladinskim radnicima iz Bosne, Slovenije, Turske, Grčke i Srbije. Započeli smo definiranje naših poruka na odgovarajući način a u septembru ćemo nastaviti učenje kako da prezentiramo svoj rad pomoću digitalnih sredstava komuniciranja.

Projekt “Vizije omladinskog rada” podržan je od strane ERASMUS+ programa Evropske unije.