Η άνοδος του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων έχει αλλάξει σχεδόν κάθε σφαίρα της ζωής μας, την έχει κάνει πιο ψηφιακή και γρηγορότερη από ποτέ. Όμως, οι αλλαγές αυτές δεν εμπόδισαν τον ακτιβισμό σου, που έχει τώρα κυρίως μεταφερθεί στον online τομέα. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, οι νεολαιίστικες οργανώσεις παγκοσμίως χρειάζονται να αλλάζουν τους τρόπους με τους οποίους ψάχνουν υποστήριξη για τους σκοπούς και δραστηριότητες. Πρέπει να προσαρμοστούν σε σύγχρονες συνήθειες των νέων για να ενθαρρύνουν των ακτιβισμό τους..
Θέλουμε να βοηθήσουμε τις οργανώσεις να τα καταφέρουν εξελίσσοντας τις ικανότητες να χρησιμοποιούν τον οραματισμό και την ψηφιακή επικοινωνία σαν ένα εργαλείο.

Η ταχύτητα με την οποία σήμερα παίρνουμε, αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες, δεν αφήνει καμία χώρο για τη διάδοση πληροφοριών γραπτά ή προφορικά. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να την κάνουμε πλεονέκτημα των νεολαιίστικων οργανώσεων, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους και προωθήσουν την εργασία.

Θα σημειώσουμε επιτυχία παρακολουθώντας δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια:

  • Tο πρώτο, στο Βρσατς, όπου θα συνεργαζόμαστε με τις νεολαιίστικες οργανώσεις και θα τους βοθήσουμε να ενισχύσουν την προετοιμασία των ψηφιακών εποικοινωνιακών στρατηγικών για τα σχέδια και καμπάνιες.
  • άλλο θα λάβει χώρο στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, και εκεί θα συγκεντρωθούμε με σκοπό τη βελτίωση των στρατηγικών όλων των οργανώσεων των οποίων οι ακτιβιστές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ασκήσεις από το σεμινάριο στο Βρσατς, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία για τις καμπάνιες των κοινωνικών δικτύων.

Αν ενδιαφέρεσαι σε όλα αυτά, κατέβασε την πρόσκληση στους συμμετέχοντες, αίτηση υποβολής και υποχρεωτικά ppt slide για να προετοιμάσεις την προβολή σου.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι 4 Μαΐου 2017.

Το σχέδιο «Τα οράματα της νεολαιίστικης εργασίας» συγχρηματοδοτήθηκε υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.