Σήμερα, έχει τελειώσει το πρώτο μέρος της εκμάθησης για την επικοινωνία και οραματισμό της νεολαιίστικης εργασίας με τους νεολαιίστικους εργαζόμενους της Βοσνίας, Σλοβενίας, Τουρκίας, Ελλάδας και Σερβίας. Άρχισαμε με ορισμό του μηνύματός μας για τις ομάδες στόχου μ’ έναν επαρκή τρόπο, και το Σεπτέμβριο συνεχίζουμε με την κατάρτιση στο πεδίο της ψυφιακής επικοινωνίας και τους τρόπους χρήσης της στην παρουσίαση της δουλειάς μας.

Το σχέδιο «Τα Οράματα της Νεολαιίστικης Εργασίας» συγχρηματοδοτήθηκε υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.