Έχετε καθορίσει τους βασικούς δείκτες της απόδοσης και τους στόχους ανάπτυξης, αλλά πώς είναι η επιτυχία και πως θα μοιράσετε τις πληροφορίες με την ομάδα σας;

Αυτό θα κάνετε μετρώντας τους μετρίσιμους παράμετρους και ετοιμάζοντας την αναφορά. Μετρώντας τους παράμετρους θα μπορέσετε να σημειώνετε τα σημαντικά στοιχεία ώστε να εξασφαλίσετε ότι προχωράτε προς τους στόχους σας.

Γνωρίζετε την απάντηση στο ερώτημα «Γιατι;». Τώρα έρχεται το ερώτημα «Πώς;». Πώς να σημειώσετε ή να βρείτε την πληροφορία που χρειάζεστε;

Πρώτα πρέπει να καθορίσετε το πόσο συχνά θα σημειώνετε τις μετρήσεις σας. Θα τις παρακολουθήσετε εβδομαδιαίως, μηνιαίως, τριμηνιαίως ή ετισήως; Ή μήπως θα χρησιμοποιείτε κάποιο συνδυασμό των αναφερόμενων μεθόδων;

Έπειτα πρέπει να βρείτε σωστά εργαλεία με τα οποία η ομάδα σας θα παρακολουθεί τους παράμετρους. Υπάρχουν εργαλεία στα κοινωνικά μέσα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να παρακολουθήσετε κάποιους παράμετρους εσωτερικά. Αυτά τα εσωτερικά εργαλεία χρησιμοποιήσαμε σ’ αυτό το Οδηγό Χρήστη.

Υπάρχουν τα εργαλεία όπως είναι το Google Analytics, που ήδη χρησιμοποιήσαμε, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να μετρήσετε τους εξωτερικούς αναλυτικούς παράμετρους τους οποίους δεν μπορείτε να λάβετε με την βοήθεια των εργαλείων που βρίσκονται στα κοινωνικά δίκτυα.

  • Progress bar 83%

Στη συνέχεια: Δημιουργήστε το σχέδιο του περιεχόμενού σας

Index

Εισαγωγή

ΒΗΜΑ 1: Η Οργάνωση

ΒΗΜΑ 2: Το επιχειρηματικό μοντέλο και Mission μοντέλο Canvas

ΒΗΜΑ 3: Τα τμήματα της ομάδας στόχου

ΒΗΜΑ 4: Η πρόταση αξίας

ΒΗΜΑ 5: Η επικοινωνία και συζήτηση

ΒΗΜΑ 6: Ο οραματισμός

ΒΗΜΑ 7: Η ψηφιακή αναλυτική

Το συμπέρασμα