Danes smo zaključili s prvim dnevom treninga o tem, kako komunicirati in kako ustvariti vizualizacijo mladinskega dela, z mladinskimi delavci iz Bosne in Hercegovine, Slovenije, Turčije, Grčije in Srbije. Začeli smo z definiranjem naših sporočil na primeren način. Septembra bomo učenje nadaljevali, in sicer na temo predstavljanja svojega dela s pomočjo digitalnih komunikacijskih sredstev.

Projekt »Vizije mladinskega dela« je podprt s strani EASMUS+ programa Evropske unije.