Trening za razširjenje in uporabo rezultatov (desiminacija) v okviru projekta Vizije dela z mladimi je bil zaključen v soboto, 16. septembra. Potekal je v Grčiji, v Solunu, z začetkom 10. septembra. Naši udeleženci so zaključevali  komunikacijske strategije svojih projektov, ki se bodo izvajale v socialnih medijih. Pripravljati so jih začeli v juniju, tekom treninga za vizualizacijo v Vršcu, v Srbiji. Tokrat so se veliko učili o primernih formulacijah sporočil, prilagodljivim občinstvu in komunikacijskih kanalih kot tudi o najboljših orodjih za njihovo umestitev. Udeleženci so odšli nazaj v svoje organizacije pripravljeni, da neposredno uvedejo svoje kampanje in mi se že veselimo, da jih lahko podpiramo tudi na njihovi nadaljnji poti.

Za več informacij o vsebinah projekta prosimo preverite v Vodniku na www.youthvisions.info oblikovanem za posameznike in organizacije, ki se želijo naučiti več o socialnih medijih in promociji rezultatov mladinskega dela.

 

Projekt Vizije Mladinskega dela je podprt s strani Erasmus+ programa Evropske skupnosti.