Vrednote organizacije so njena osnovna prepričanja o tem, kaj je resnično pomembno, kaj vodi ekipo, kako morajo biti stvari narejene. To je niz vrednot, na podlagi katerih gradite svojo organizacijo.

Ko imajo člani organizacije skupen vrednostni sistem, organizacija deluje enotno tudi pri delu na različnih področjih.

Vrednote lahko vključite tudi v svoje poslanstvo ali pa jih ločeno predstavite kot temeljne vrednote vaše organizacije.

 

Kako z vašo ekipo določiti nabor vrednot?

Here are some steps which can help you guide your team through the process:

 1. Vsaka oseba naj zapiše10 ali več organizacijskih vrednot in prednostno določiti te vrednosti, tako da jih ločite v tri skupine:
  1. najbolj pomembne;
  2. pomembne;
  3. najmanj pomembne;
 2. VVsakdo naj pregledata skupino najbolj pomembnih vrednot in jih razvrstiti z oznakami od 1 do 10, pri čemer je 10 najbolj, 1 pa najmanj pomembna vrednota v tej skupini.
 3. Oblikujte seznam, na katerega vsaka oseba vpiše svojih 5 najpomembnejših vrednot
 4. Pustite, da vsak izbere eno vrednoto in v kratkem odstavku opiše, zakaj je ta vrednost pomembna. Več posameznikov lahko izbere isto vrednoto.
 5. Pustite, da vsak izbere eno vrednoto in v kratkem odstavku opiše zakaj je ta vrednost pomembna. Lahko se odločijo za isto vrednost, če želijo;
 6. Vsak nato prebere odstavek skupini, tako da lahko ostali vidijo, kako razmišljajo o določenih vrednotah;
 7. Ekipo razdelite v pare in vsakemu določite eno vrednoto. Vsak par naj z eno izjavo, ki povzema vse, kar je skupina rekla o neki vrednoti, le-to predstavi skupini.
 8. Pogovorite se o vsaki izjavi in jo uredite.
 9. Izkoristite svoje vrednote tako, da jih prek različnih komunikacijskih kanalov prikažete vsem.