Po zaključku prejšnjega koraka ste pripravljeni, da začnete razvijati svojo digitalno komunikacijsko strategijo. Na splošno, v digitalni kampanji želimo določenim ljudem posredovati določeno sporočilo z uporabo digitalnih medijev. Preden začnete morate vedeti, kaj boste poslali, komu, kako, kakšna sredstva potrebujete itd. Da bi to najbolje opredelili, bomo uporabili poslovni model Canvas, ali natančneje nadgrajeno različico, namenjeno nevladnim organizacijam – Canvas Mission Picture Model.

Organizacija ali projekt s pojasnjenim poslanstvom, vizijo in organizacijskimi vrednotami je osnova ali platforma, na kateri izdelujemo in vodimo različne poslovne modele, ki ustvarjajo vrednosti, ki dejansko rešijo težave različnih segmentov (natančno opredeljene in fokusirane ciljne skupine znotraj naše glavne ciljne skupine).

Za ustvarjanje vrednosti za segment moramo razumeti in nato izvesti »širšo sliko« modela, na katerem deluje naša organizacija (ali projekt). Da si pomagamo pri jasnejšem videnju širše slike, pri ustvarjanju poslovnega modela koristimo metodologijo Canvas, ki jo je razvil Strategyzer.

 

Po uspehu Canvas metodologije za ustvarjanje poslovnih modelov (slo. kanvas, metodologija platna poslovnega modela, poslovni načrt), ki jo enako uspešno uporabljajo tako start-up kot zrela podjetja in mednarodna podjetja, so se začele pojavljati nove različice te metodologije. V nevladnem sektorju se lahko uporabljatata »Canvas model poslanstva«, ki ga je razvil Steve Blank, ali »Canvas poslovni model«. Seveda z razumevanjem prevoda »korporacijskih« izrazov v nevladni jezik, kjer je dobiček = boljši svet ali stranka = upravičenec itd.

Ker so tako metode modela poslanstva kot poslovnega modela licencirane pri Creative Commons, lahko vaša ekipa najde vse potrebne vire za oblikovanje strategije za vaš projekt ali organizacijo na internetu.

Razlaga Canvas poslovnega modela:  http://bit.ly/2qQiWGa

 

Canvas poslovni model – viri: http://bit.ly/2qXa3sV

 

Razlaga Canvas modela poslanstva: http://bit.ly/2qXqxTL

Canvas model poslanstva – viri: http://bit.ly/2ql0m5B

 

 

Slika št. 4. Canvas model poslanstva

 

 

Slika št. 4 prikazuje Canvas modela poslanstva. Prikazuje 9 med seboj povezanih polj.

Polja od 1 do 5 predstavljajo desni del modela poslanstva. Pomagajo nam določiti segmente naše ciljne skupine in katere vrednosti ti segmenti potrebujejo, kar nas vodi pri ustvarjanju digitalnih sporočil in izbiri komunikacijskih kanalov ter dostavi vrednosti za vsak segment.

  1. Uporabniki/deležniki – Kdo so posamezniki, za katere ustvarjamo vrednost? Kakšen je njihov arhetip? Tu definirajte vse segmente vaše ciljne skupine za digitalno oglaševalsko akcijo.
  2. Ponudba vrednosti – Katere vrednosti se ponujajo kateremu uporabniku? Kateri problem to reši zanje? Z definiranjem predloga vrednosti boste dejansko določili ključne vrednosti, ki jih je vredno vključiti v sporočila za vsak segment.
  3. Aktivna podpora ali odnosi z uporabniki/deležniki – Kako vaša ekipa vodi odnose z vsakim uporabnikom? V tem koraku boste definirali, kakšno podporo ali odnos boste imeli z vašo ciljno skupino, potem ko se pokaže zanimanje za vaše sporočilo.
  4. Razporeditev ali kanali – Preko katerih kanalov in na kakšen način boste sporočilo o vaših vrednostih prenesli do uporabnikov? Tukaj boste določili, prek katerih kanalov boste posredovali svoja sporočila, kako jih boste promovirali, kako se lahko segment vključi v akcijo itd.
  5. Dosežki – Kako vaša ekipa ve, ali je uspešna pri vsakem posameznem uporabniku? V tej fazi bodo opredeljeni dosežki za vsak segment ločeno in na splošno za vašo oglaševalsko akcijo.

Polja 6 do 9 tvorijo levi del modela poslanstva. Tu opredelimo vse aktivnosti, vire in partnerje, ki jih potrebujemo, da bi ustvarili vrednost za segmente uporabnikov in tudi koliko bo to stalo. Torej, v našem primeru, kanvas služi kot orodje za razvoj najboljše možne vrednosti za vsak segment naše ciljne skupine in oblikovanje strategije ustvarjanja ter dostave te vrednosti.

  1. Ključne aktivnosti – Katere so ključne dejavnosti, ki jih mora vaša organizacija izvajati za ustvarjanje vrednosti za segment? Ta korak vam bo pomagal določiti vse ključne dejavnosti, ki jih potrebujete za zagotavljanje vrednosti.
  2. Ključni viri – Katere vire potrebujejo vaše dejavnosti? Določite, katere vire potrebujete, da bi opravili vse dejavnosti.
  3. Ključni partnerji – Katero od teh dejavnosti bi vaša organizacija morala delegirati nekomu drugemu? Nekaterih dejavnosti ne morete opraviti sami. Tu opredelite, kdo so ključni partnerji za uspešno ustvarjanje vrednosti, ki jo zagotavljate segmentom.
  4. Proračun – Kakšni so stroški ustvarjanja vrednosti za segmente? Na koncu boste določili stroške, da vidite ali je model trajnosten in stroškovno učinkovit, kar pomeni, da so prihodki večji od odhodkov.

Priporočamo vam tudi, da preberete in si ogledate:

Strategyzer Webinar Business model design for mission driven organizations