NOVOSTI

Uspeh korišćenjem vizuelnih digitalnih komunikacija!

Danas smo završili prvi deo obuke o tome kako komunicirati i kako izvršiti vizualizaciju omladinskog rada sa omladinskim radnicima iz Bosne, Slovenije, Turske, Grčke i Srbije. Započeli smo sa definisanjem naših poruka na odgovarajući način a u septembru ćemo nastaviti učenje kako da prezentujemo svoj rad pomoću digitalnih sredstava komuniciranja.

Projekat „Vizije omladinskog rada“ podržan je od strane ERASMUS+ programa Evropske unije.