NOVOSTI

Uspeh korišćenjem vizuelnih digitalnih komunikacija!

 

Pojava Interneta i društvenih mreža promenila je skoro sve aspekte naših života, učinila ih više digitalnim i bržim nego ikada. Ove promene nisu zaobišle ni omladinski aktivizam koji je sada u velikoj meri prenet u online sferu. U takvom okruženju omladinske organizacije širom sveta menjaju način prikupljanja podrške za svoje ciljeve i aktivnosti. One moraju da se adaptiraju u skladu sa modernim navikama mladih kako bi nastavile da neguju omladinski aktivizam.

Mi želimo da pomognemo organizacijama da to postignu kroz izgradnju njihovih kapaciteta za korišćenje vizualne i digitalne komunikacije kao alata.

Brzina kojom dobijamo, analiziramo i obrađujemo informacije danas skoro da nam ne ostavlja mesta za pisanu ili izgovorenu reč i uglavnom se oslanjamo na vizualne poruke. Ovom prilikom želimo da tu činjenicu okrenemo u korist omladinskih organizacija kao sredstvo za postizanje njihovih ciljeva i promovisanje omladinskog rada.

Ove ciljeve ćemo postići kroz dva trening seminara:

  • Prvi će biti održan u Vršcu, u Srbiji, gde ćemo raditi sa omladinskim organizacijama na njihovom osposobljavanju za pripremu komunikacionih strategija za organizacije i kampanja za projekte.
  • Drugi seminar će biti održan u Solunu, u Grčkoj, u prvoj polovini septembra sa ciljem poboljšanja strategija omladinskih organizacija čiji aktivisti su uspešno obavili sve zadatke dobijene u toku događaja u Vršcu, uz pomoć alata za kampanje na društvenim mrežama.

Ako ste zainteresovani za ovaj projekat, molimo vas da preuzmete Poziv za učešće, formular za prijavu i obavezne PPT slajdove za pripremu prezentacije.

Rok za prijavu je 4. maj 2017. godine.

Koosnivač projekta „Vizije omladinskog rada” je Erasmus + Program Evropske Unije.