ZADATAK I:

Formuliranje misije i vizije

Sada treba da okupite svoj tim kako biste formulirali misiju i viziju vaše organizacije. Pogledajte sliku br. 3 koja će vam služiti kao vodič za vježbu. Uradite vježbu.

Slika br. 3 Koraci za kreiranje misije i vizije