Cilj ovog Priručnika je da pomogne u razvoju strategija digitalne komunikacije za vaše projekte koji će motivirati mlade ljude da vas podrže i da vam se pridruže. Oni će postati vaši obožavaoci, a ne samo pratioci i aktivisti umesto posmatrača.

Da biste ovo postigli, sljedeći korak je pripremanje podataka o vašem projektu za razvoj strategije komunikacije:

  1. O čemu se radi u vašem projektu? Kratak opis.
  2. Kako vaš projekt doprinosi rješavanju „problema“?
  3. Koji su očekivani rezultati vašeg projekta?
  4. Šta su cilj, misija i vizija vašeg projekta?