ZADATAK III:

Kreiranje Canvas modela

Sada ste spremni da počnete kreiranje Canvas modela svoje organizacije. Vratićete se ovom zadatku mnogo puta u toku kursa, pa zato sve što ste uradili čuvajte na nekom određenom mjestu u prostoriji. Da biste vježbali kreiranje Canvas modela misije, pratite sljedeće korake:

 1. Odštampajte Model Canvas na A10 papir i zalepite ga na zid  http://bit.ly/2ql0m5B
 2. Pripremite samolepljive papiriće u tri različite boje (zelena, plava i žuta);;
 3. Pokušajte da popunite papir odgovorima na pitanja, tako što ćete ih zapisivati na samoljepljive papiriće i ljepiti na njega;
 4. Poštujte sljedeća pravila:
  1. pišite na samoljepljive papiriće, ne direktno na Canvas model;
  2. pišite svaki koncept na pojedinačni papirić, bez teza (neke od njih ćete kasnije pomeriti ili odstraniti);
  3. koristite veliki format za Canvas model (A3 ili veći);;
  4. koristite debele crne markere i velika slova;;
  5. koristite jednostavne rečenice i izraze;
  6. koristite boje za pravljenje smislenih obrazaca, ne za dekoraciju;
  7. ako je moguće radite na zidu, a ne na stolu;
  8. počnite da popunjavate model od polja od kog želite (obično se počinje sa segmentima ili vrednostima);
  9. koristite praktičan jezik. Na primjer: za ključne aktivnosti treba da se koriste glagoli.
  10. izbjegavajte mješanje prošlog, sadašnjeg i budućeg vremena;
  11. napravite razliku između činjenica i hipoteza;
  12. osmislite priču umjesto da samo „popunjavate praznine“;;
  13. prezentiraje jednu po jednu stavku dok pričate priču, a ne sve odjednom.
 5. Klikom na svaku tačku dobićete detaljno objašnjenje svakog polja koje je predstavljeno u setu alata. Sljedeća pitanja su odvojena poljima:
  1. Korisnici -Kome su namenjene vaše vrijednosti?
  2. Ponuđene vrijednosti -Koje su osnovne vrijednosti portebne vašoj ciljnoj grupi?
  3. Odnosi Na koji način ćete ostvariti i održati vezu sa segmentima vaše ciljne grupe?
  4. Kanali – Koje ćete kanale koristiti da prenesete vaše vrednosti svakom segmentu vaše ciljne grupe?
  5. Dostgnuća Šta vaša orgnizacija i stejkholderi dobijaju iz ovoga? Na primer: rješenje ili smanjenje nekog problema.
  6. Ključne aktivnosti – Koje su osnovne aktivnosti koje vaša organizacija treba da sprovede da bi kreirala vrijednosti?
  7. Ključni resursi – Koji su osnovni resursi koje morate imati da biste kreirali i preneli vrijednosti?
  8. Ključni partneri – Za koje aktivnosti će vam biti potrebni partneri / koje aktivnosti ćete morati da delegirate kako biste kreiral vrijednosti?
  9. Budžet misije – Koliki vam je budžet potreban za sve navedeno?