ZADATAK IV:

Ovaj zadatak će vam pomoći da razumijete kako se kreira osnova za priču i da steknete vještine da kreirate svoju priču.

Napišite tri (kratke) priče zasnovane na informacijama datim ispod koje imaju za cilj da utječu na mlade ljude iz vaše ciljne grupe (publike) da prisustvuju vašem događaju. Možete da izmislite informacije koje vam nedostaju, a za koje mislite da bi bile korisne i da bi vašu priču učinile privlačnijom.

Publika:

 1. Imaju od 18 do 26 godina
 2. Završili su srednju školu i nisu zainteresirani da upišu fakutet
 3. Završili su srednju školu i nisu sigurni da li žele da studiraju ili ne
 4. Ispisali su se sa fakulteta
 5. Imaju niže stepene obrazovanja, završili su stručne srednje škole
 6. Nisu završili srednju školu
  1. Mladi ljudi na životnoj prekretnici, odlučuju da li da nastave sa obrazovanjem ili da počnu tražiti posao
  2. Mladi ljudi koji traže novi posao ili pokušavaju da nađu bolji posao

Informacije o sadržaju:

Vaša organizacija je nevladina omladinska organizacija koja pomaže mladima da definiraju svoj profesionalni put. Organzujete dvodnevni besplatni događaj gdje će mladi ljudi moći da učestvuju u različitim radionicama sa ciljem da:

 1. definiraju svoja profesionalna interesovanja, sposobnosti, vještine i komparativne prednosti: da pojasne šta žele da rade u svom životu i sa životom.
 2. nauče kako da ispravno napišu biografiju, kako da se prijave za posao itd.

Događaj će se održati u Biblioteci „Vilijam Šekspir“ od subote 23. do 24. septembra 2017. U subotu, 23.9.2017. biće održan veliki koncert gdje će Shakira nastupiti uživo. Koncert nema veze sa vašom organizacijom, ali bojite se da zbog njega možete imati manje publike u nedjelju.

Imate iza sebe mnogo uspješnih slučajeva u kojima su mladi ljudi koji su imali problema sa odlučivanjem o svojoj budućnosti ili pronalaženjem pravog posla uspjevali da pronađu svoj put.

Majk ima 22 godine i mehaničar je po zanimanju. Nakon 4 godine rada u lokalnom servisu, uz vašu pomoć se prijavio za stipendiju i sada studira mašinstvo.

Sanja ima 18 godina i završila je srednju školu. Upravo ste dobili njeno pismo zahvalnosti: „Dragi XX, ne možete ni da zamislite koliko ste mi pomogli. Sada radim kao asistent u vrtiću i rad sa djecom me čini jako sretnom. Direktor mi je obećao da će mi pomoći u daljem obrazovanju kako bih mogla postati učiteljica. Hvala vam, hvala vam, hvala vam.“