Όσον αφορά τον μεγάλο αριθμό των νέων που έχουν πάνω από 1000 ακόλουθους, φίλους ή επισκέπτες των online προφίλ τους, υπάρχει τεράστιο κοινό και ένα φάσμα δυνατοτήτων για τη δημιουργία των αλλαγών όπως στον εικονικό, έτσι και στον πραγματικό κόσμο. opseg za mogućnost stvaranja promena kako u virtualnom, tako i u stvarnom svetu. Ο καθένας από εκείνους είναι σην ουσία ένα μέσον και έχει το κοινό του.

Με την επανάσταση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, διπλασιάστηκε η ευκαιρία του κάθε μέσου να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, γρηγορότερο και καλύτερο. Τα νέα άτομα σήμερα γεννιούνταιν στον ψηφιακό κόσμο, μεγαλώνουν με τη διαδυκτιακή τεχνολογία της οποίας η γλώσσα είναι γρήγορη και σύντομη, αφού τα αυτοκόλλητα και τα hashtags είναι ο τρόπος επικοινωνίας..

Εικόνα ν. 9. Ψηφιακά εργαλεία για την επεξεργασία του περιεχομένου

Οι χρήστες μπορεί να έχουν διάφορους ρόλους: οι influencers, οι cyber-αρχηγοί, οι trendsetters, οι ακόλουθοι, οι ακτιβιστές του καναπέ, εκείνοι που αλλάζουν και επανακοινοποιούν το περιεχόμενο κτλ. Όποιο ρόλο και να πάρουν, μπορούν να πάρουν ένα μέρος του δρόμου σας προς την επιτυχία και να φέρουν κάποια αλλαγή. Η ψηφιακή εποχή δημιουργεί αμέτρητα μεγαλύτερο χώρο για τον ακτιβισμό και την δημιουργικότητα, και οι νέοι ως μέσο είναι ηγέτες αυτής της νέας παγκόσμιας τάξης. Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά εργαλεία δωρεάν, τα οποία μπορούν να κάνουν τον ακτιβισμό πιο δημιουργικό, πιο εύκολό και να αυξήσουν τη επίδοση του έτσι ώστε να ξεπερνάει όλες τις χώρες, τα σύνορα και τις γλώσσες. Επίσης ήδη ξέρουμε ότι τα οπτικά μέσα μιλάνε όλες τις γλώσσες..

  • Progress bar 67%

Στη συνέχεια: Η ψηφιακή αναλυτική

Index

Εισαγωγή

ΒΗΜΑ 1: Η Οργάνωση

ΒΗΜΑ 2: Το επιχειρηματικό μοντέλο και Mission μοντέλο Canvas

ΒΗΜΑ 3: Τα τμήματα της ομάδας στόχου

ΒΗΜΑ 4: Η πρόταση αξίας

ΒΗΜΑ 5: Η επικοινωνία και συζήτηση

ΒΗΜΑ 6: Ο οραματισμός

ΒΗΜΑ 7: Η ψηφιακή αναλυτική

Το συμπέρασμα