Namen tega priročnika za uporabnike je pomagati razviti digitalno komunikacijsko strategijo vaših projektov, ki bi mlade motivirala, da se pridružijo vašemu cilju. Ti bodo postali vaši oboževalci, in ne zgolj sledilci, ter aktivisti namesto opazovalcev.

Da bi to dosegli, je naslednji korak priprava vseh podrobnosti o vašem projektu za razvoj komunikacijske strategije:

  1. Kakšen je vaš projekt? Kratek opis.
  2. Kako projekt prispeva k reševanju “problema”?
  3. Kakšni so pričakovani rezultati projekta?
  4. Kakšni so cilj, poslanstvo in vizija projekta?