NALOGA III:

Ustvarite kanvas poslovni načrt

 

Zdaj ste pripravljeni, da začnete ustvarjati Canvas model svoje organizacije. V toku tečaja se boste na to nalogo vračali večkrat, zato naj bo vse, kar ste naredili, skrbno spravljeno na določenem mestu. Če želite vaditi ustvarjanje Canvasa modela poslanstva, sledite naslednjim korakom:

 1. Natisnite kanvas v formatu A0 in ga nalepite na steno http://bit.ly/2ql0m5B
 2. Uporabite 3 različne barve samolepilnih lističev ;
 3. Poskusite izpolniti kanvas tako, daodgovore na vprašanja zapišete na samolepilne lističe in le-te nato nalepite na kanvas;
 4. Upoštevajte naslednja pravila:
  1. pišite na post-it listke in ne neposredno na kanvas;
  2. napišite en koncept na listek, brez točk (nekaj jih boste dodali ali odstranili kasneje);
  3. uporabite velik kanvas (A3 ali več);
  4. uporabite debelo črno pisavo ali velike črke;
  5. naj bo preprosto;
  6. barve uporabljajte za ustvarjanje smiselnih vzorcev in ne za okraševanje;
  7. delajte na stenah in ne na mizah, če je le mogoče;
  8. model začnite izpolnjevati pri poljubnem polju (običajno se začne s segmenti ali vrednostmi);
  9. uporabite natančen jezik. Na primer, ključne dejavnosti morajo imeti glagole.
  10. Ne mešajte sedanjosti, preteklosti in prihodnosti;
  11. Razlikujte med dejstvi in hipotezami;
  12. namesto da zgolj “zapolnjujete ;
  13. Predstavite en listič naenkrat, ko pripovedujete zgodbo – ne uporabite vseh hkrati.
 5. S klikom na vsako točko dobite podrobno razlago vsakega polja, ki je predstavljeno v orodju. Sledeča vprašanja so ločena s polji::
  1. Uporabniki – komu boste dostavili svojo vrednost?
  2. Ponudba vrednosti  – Katere ključne vrednosti so potrebne vaši ciljni skupini?
  3. Odnosi – na kakšen način boste ustvarjali in vzdrževali odnose s segmenti ciljne skupine?
  4. Kanali – preko katerih kanalov boste dostavili svojo vrednost vsakemu segmentu vaše ciljne skupine?
  5. Dosežki poslanstva – Kaj vaša organizacija in zainteresirane strani pridobijo? Na primer, določen problem je rešen ali izboljšan.
  6. Ključne dejavnosti – Katere so ključne dejavnosti, ki jih morate narediti za ustvarjanje vrednosti?
  7. Ključni viri – Katere ključne viri potrebujete za ustvarjanje in dostavo vrednosti?
  8. Ključni partnerji – Za katere dejavnosti potrebujete partnerje katere dejavnosti boste morali delegirati, da bi ustvarili vrednost?
  9. Proračun poslanstva – Kakšen proračun potrebujete za vse to?