Postopek segmentacije jasno nakaže, da ima vsak uporabnik svoje potrebe/zahteve glede vrednosti. Vsak uporabnik torej potrebuje edinstveno vrednost, ki bo rešila njegove težave oz. pomagala doseči koristi.

Vrednost se pogosto napačno zamenjuje s ceno. Vrednost ni cena, sta pa povezani. Nekateri izdelki ali storitve imajo različno vrednost za različne upravičence glede na njihove trenutne razmere ali potrebe. Na primer, strokovna orientacijska delavnica, katere namen je dijakom in učencem pokazati, kako najbolje odločati o svoji karieri, ima določeno ceno, ki je enaka za vse učence. Vendar pa ima za dijaka četrtega letnika, ki se še ni odločil, na katero fakulteto se bo vpisal, čeprav ima za odločitev le še štiri mesece časa, večjo vrednost kot za dijaka tretjega letnika, ki ima še vedno dovolj časa za odločitev.

Zato moramo ustvariti vrednost, ki bo rešila težave naših uporabnikov in jim pomagala doseči njihove cilje. Da lahko to storimo, moramo prvo razumeti svoje uporabnike.

Viri:

Kanvas model ponudbe vrednosti – razlaga: http://bit.ly/2xym6yP
Kanvas model ponudbe vrednosti – prenos: http://bit.ly/2xyH5l6

 

Določitev predlagane vrednosti kanvasa

 

 • Stopiti je potrebno v njihove čevlje in si ogledati življenje z njihove perspektive. Moramo poskusiti razumeti njihove navade, osebne vrednote ali izzive, s katerimi se srečujejo.Z vidika vašega projekta, dokler še gledate iz njihove perspektive, poskusite našteti vse naloge, ki jih morajo vaši uporabniki opraviti.Medtem ko v vlogi svojega uporabnika opravljate te naloge, poskusite razumeti izide ali konkretne koristi. Na kratko opišite vse rezultate, h katerim stremi vaš uporabnik.

  Obenem vaš uporabnik poskuša preprečiti določena tveganja ali ovire in se izogniti morebitnim slabim izidom. Na kratko opišite vse težave, s katerimi se sooča vaš uporabnik.

  Naredite seznam vseh rezultatov, ki jih lahko vaša pomoč prinese vašemu uporabniku, ter jih prednostno razvrstite.

  Naredite seznam vseh težav, ki se jim z vašo pomočjo vaš uporabnik lahko izogne, ter jih prednostno razvrstite.

  Preoblikujte seznam rezultatov v seznam ustvarjalcev rezultatov v vidu vašega projekta. To storite s kratkim opisom, kako vaš projekt ustvarja rezultate, ki jo potrebuje uporabnik.

  Preoblikujte seznam težav v seznam reševanja težav v vidu vašega projekta. To boste storili s kratkim opisom, kako vaš projekt olajša upravičenca težav, s katerimi se srečuje.

 • v seznam lajšanja težav v vidu vašega projekta. To boste storili s kratkim opisom kako vaš projekt olajša upravičenca težav, s katero se srečujejo.

S tem ste uspeli ustvariti predlog vrednosti za vaše uporabnike (slika št. 7).

Slika št. 7: kanvas model ponujene vrednosti

Primer kanvasa ponujene vrednosti:

Alison je srednješolka četrtega letnika. V letošnjem letu se mora vpisati na fakulteto, da bi imela uspešno kariero. Alison je negotova glede svoje kariere. Ni prepričana, kaj je najboljše zanjo, hkrati pa od staršev in družbe čuti močan pritisk, da bi “sprejela pravo odločitev”.

Njena naloga je: odločiti se mora na katero fakulteto se bo vpisala;

Njena težava je: lahko sprejme napačno odločitev, ki jo bo na koncu pripeljala do slabega in težkega življenja. Zaradi te napake so lahko prijatelji in družina zelo razočarani;

Njen rezultat je: najde pravo fakulteto, ki ji bo pomagala do uspešne kariere;

Izdelek organizacije je: delavnica za poklicno orientacijo;

Rešitev težave je: pomagalo ji bo, da bo opolnomočena in dovolj informirana za sprejemanje »prave« in neodvisne odločitve, ki je ne bo obžalovala;

Ustvarjalec rezultata: prepričana bo, da je izbrana fakulteta v skladu z njenimi kompetencami, veščinami in interesi, kar ji bo omogočilo hiter in enostaven napredek v njeni karieri.

 

Kasneje boste ustvarili sporočila za komunikacijo z upravičenci, zdaj pa je 30 sekundni govor (ang.  Elevator Pitch ), ki temelji na predlogu vrednosti.

Uporabili bomo vse, česar smo se do sedaj naučili v tem poglavju, in vse to preoblikovali v jasne in motivacijske stavke o vrednostih, ki jih lahko ponudite svojim uporabnikom. To je dejansko ponudba vrednosti za vsak segment vaše ciljne skupine, kar je osnova za vsa sporočila, ki jih bomo ustvarili pozneje.

To bomo storili z uporabo spodnjega vzorca:

 

Naš __ projekt__

pomaga __uporabniku__

ki želi __naloge, ki jih mora opraviti__

z/s __glagol (zmanjšati, izogniti se, preprečiti itd.)__težava uporabnika__

in __glagol (naraščati, pomagati itd.)__rezultat__

(Za razliko od __ponudba vrednosti tekmecev__.)

Pri ustvarjanju ponudbe vrednosti za svoje uporabnike upoštevajte nekatere najpomembnejše elemente, kot so dostopnost, izvedba, zmanjšanje tveganja, novosti, prilagodljivost, učinkovitost, varnost, udobje/uporabnost, status, zmanjšanje stroškov, zasnova in cena.

Pred vajo

Po vaji