Naloga V:

Razvoj sporočila

 

Pripravljeni ste napisati sporočila za vsak segment vaše ciljne skupine. Ob upoštevanju vsega, kar ste predelali, napišite eno sporočilo za vsak segment. Upoštevajte, da mora biti vaše sporočilo sestavljeno iz največ treh točk:

  1. Kateri problem boste rešili? Katero potrebo boste izpolniti?
  2. Kako boste rešili ta problem? Kako boste izpolnili to potrebo?
  3. Pozivajte k dejavnosti.