Projekat izgradnje kapaciteta VIZIJE

Postignite uspeh koristeći vizualna digitalna sredstva komunikacije!

Projekat izgradnje kapaciteta VIZIJE

Postignite uspeh koristeći vizualna digitalna sredstva komunikacije!

Projekat izgradnje kapaciteta VIZIJE

Postignite uspeh koristeći vizualna digitalna sredstva komunikacije!

O PROJEKTU

Omladinski rad je uticao na različite nivoe razvoja modernog društva i ima značajno mesto u njemu. Slike podstiču polaznike online kurseva na učenje pa ih i omladinski radnici ih sve više koriste u radu sa svojim ciljnim grupama. Grafički interfejs sastavljen od fotografija, ilustracija, tabela, dijagrama ili video zapisa postepeno zamenjuje kurseve koji se zasnivaju na tekstu. U sistemima neformalnog obrazovanja i omladinskom radu vizualna sredstva se koriste na treninzima ali nema mnogo organizacija u Evropi koje ih koriste za diseminaciju i eksploataciju rezultata svojih projekata ili u radu na okupljanju zajednice oko neke teme koja je važna za mlade.

PARTNERI

backslash

Backslash
Španija

Backslash je nevladina, neprofitna i nepolitička omladinska organizacija osnovana u Valensiji (Španija) sa ciljem osnaživanja omladine, promovisanja mira, tolerancije …
Više

backslash

BUM
Srbija

BUM je realizovao više od 80 projekata usmerenih na prosperitet omladine na različitim poljima od osnivanja 2001. godine

Više

perevia

Perrevia Network
Grčka

Perrevia Network je savremena federacija 70 udruženja (NVO) u okviru opštine Elasona.

Više

perevia

Proni
BiH

PRONI Brčko je osnovan sa svrhom organizacije i implmentacije obrazovanja u oblasti socijalnog rada sa mladim ljudima…

Više

tretaroka

Tretaroka
Slovenija

Tretaroka (Treća ruka) је organizacija koju je formirala grupa kreativnih ljudi zainteresovanih za društveno angažovane projekte.

Više

tugeged

Tugeged
Turska

TUGEGED je neprofitna organizacija osnovana od strane iskusnih omladinskih radnika i volontera aktivista 2003. godine.

Više

YEU

YEU
Belgija

Youth for Exchange and Understanding (YEU) je osnovala u Srazburu 1986. godine grupa od 120 mladih ljudi iz 11 zemalja.

Više

PODRŽALI

VIZIJE – ONLINE BROŠURA

VIZIJE – ONLINE VODIČ

KONTAKT

Ne oklevajte da nam se obratite!

   info@youthvisions.bum.rs