Ovaj Priručnik namenjen je:

  • Liderima i menadžerima projekata omladinskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa ili drugih vrsta organizacija koje rade sa mladim ljudima;
  • Onima koji su već uspostavili sistem rada u svojim organizacijama i na projektima koje već vode ili planiraju da započnu;
  • Onima koji žele da unaprede svoje prisustvo na društvenim mrežama;
  • Onima koji su motivisani da uvedu promene kako bi obezbedili napredak u svojim organizacijama;
  • Timski rad. Možete proći kroz ovaj kurs sami ali efekat će biti mnogo bolji ako to uradite kao tim.

Pre nego što počnete, pripremite osnovne informacije:

  • trenutna misija i vizija vaše organizacije;
  • projekti u toku za koje vam je potrebna strategija komunikacije;
  • tim ljudi koji vas podržava u ovom procesu i koji su upućeni u vaš rad i projekte na kojima radite.