Najvažnija osnova za razvoj uspešnog projekta i za razvoj komunikacione strategije za projekte je da poznajete svoju organizaciju do srži. Zato ćemo vas vratiti jedan korak unazad da proverite misiju, viziju i vrednosti pre nego što počnete. Svaki tim je okupljen zbog nekog određenog povoda.

Ako volite fudbal, taj povod je pružanje podrške vašem omiljenom timu da bi pobedio i zbog toga ćete ići na utakmice zajedno sa drugim ljudima koji podržavaju isti tim i navijaju za njega kako bi doprineli njegovoj pobedi. Isto je sa omladinskim organizacijama i ljudima koji podržavaju neki cilj. Taj cilj se definiše kroz misiju, viziju i vrednosti koje istovremeno predstavljaju i pokretačku snagu uspeha grupe ili organizacije. Ako ne skandirate ime svog tima na utakmici, niko neće znati za koga navijate. Isto je i sa ciljevima organizacije: ako ih ne podelite sa ljudima, nećete znati da li su i oni navijači istog tima kao i vi.

Zato nemojte držati svoju misiju i viziju u fioci, već ih izvucite i unapredite tako da možete glasno da ih skandirate, a da drugi ljudi razumeju zbog čega vičete. Njihova osnovna vrednost leži u njihovoj internoj i eksternoj svakodnevnoj upotrebi.

  Interno, možete koristit ove izjave da:

    • održite visok nivo rada na postizanju misije i vizije svoje organizacije;
    • inspirišete svoj tim, osigurate da im bude jasna svrha rada organizacije i da se fokusiraju na uspeh;
    • obezebdite da vas diskusija o opravdanosti vaših odluka uvek odvede u dobrom pravcu;
    • budete sigurni da će vaša organizacija ostati na pravom putu bez obzira na to kako se ljudi u njoj menjaju.

  Eksterno, U eksternom smislu, one služe kao sredstvo za komunikaciju – sa jedne strane da inspirišu građane da vam se pridruže i podrže vaše ciljeve, a sa druge strane da ubede stejkholdere da niko drugi ne može da obavi određeni posao bolje od vas.

Na slici br. 1 vidi se grafikon koji pokazuje kako treba da se definiše svaka aktivnost vaše organizacije u skladu sa vašom misijom, vizijom i vrednostima vaše organizacije t.j. u skladu sa tim ko ste vi zaista, u kom pravcu se krećete i na koji način.

 

Slika br. 1 Grafikon aktivnosti u organizaciji

Pre nego što vam pokažemo konkretne korake za kreiranje ili redefinisanje vaše misije i vizije, važno je da definišemo termine „misija“ i „vizija“. Često kroz razgovor sa ljudima koji rade u različitim organizacijama, pa čak i sa predsednicima ili direktorima, jedno jednostavno pitanje kao što je „Šta su misija i vizija vaše organizacije“ može da deluje vrlo komplikovano i zbunjujuće. Umesto da pojasni i inspiriše, ono unosi zabunu i nezainteresovanost.

Ako vaša misija i vizija zvuče zubunjujuće, ljudima će izgledati kao da ne znate šta radite. Ako nekoga ubeđujete da vam se pridruži ili da vas podrži, svakako nije dobro da tako izgledate. Da biste ovo izbegli, morate znati o čemu govorite i čvrsto stajati iza toga.

Evo jednog primera mislije i vizije koje mogu delovati konfuzno ljudima kojima su upućene:

MisijaPriprema i organizacija maratonske trke na planini, njena promocija i projekcija putem svih raspoloživih sredstava, koordinacija institucija podrške i integrisani nadzor za konsolidaciju, prepoznavanje i promociju trke.

Vizija: Kreiranje interesovanja za planinske maratone, penjanje i planinarenje u svim oblicima i aktivnosti koje uključuju prirodu i planine kod što većeg broja ljudi.

Šta je misija?

Ima mnogo tačnih definicija termina misija i ako vam definicija koju pročitate ne bude dovoljno jasna, možete potražiti drugu online. Na početku ovog poglavlja pomenuli smo da se svaka organizacija okuplja oko određenog cilja. MISIJA je NAČIN na koji vaša organizacija planira da postigne taj cilj. To je razlog zašto grupa ili organizacija postoji i pomaže da svi koji su u nju uključeni ostanu fokusirani na njen rad. Razmislite o pitanju ili problemu koji je razlog postojanja vaše organizacije. Vaša misija bi trebalo da bude jedna jednostavna i jasna rečenica koja objašnjava kako taj problem planirate da rešite.

Šta je vizija?

Misija je način na koji vaša organizacija planira da postigne svoj cilj, a VIZIJA vaše organizacje je krajnja tačka do koje vaša misija vodi. Zamislite da idete u potragu za blagom. Vaša misija bi u tom slučaju bila prevozno sredstvo koje ćete koristiti da stignete na destinaciju, a vizija stizanje na destinaciju i pronalaženje blaga. Pogledajte sliku br. 2. Misija je ono što radite, a vizija ono što hoćete da dobijete. Moglo bi se reći da je vizija stanje u kome vaša organizacija više neće biti potrebna. Vaša vizija treba da bude jedna jasna i inspirativna rečenica o tome šta hoćete da postignete. To je dugoročna promena koju biste u idealnim uslovima želeli da dostignete ako vaš rad bude uspešan.

        Slika br. 2.   Mapa sa skrivenim blagom

  • Progress bar 7%

Dalje Misija i vizija vaše organizacije