Vrednosti organizacije su njena osnovna verovanja o onome što je zaista važno kojima se tim rukovodi u svom radu. To je skup vrednosti na osnovu kojih gradite svoju organizaciju.

Kada članovi organizacije imaju zajednički sistem vrednosti, organizacija deluje ujedinjeno prilikom rada na različitim poljima.

Vrednosti takođe mogu da se ugrade u vašu misiju ili da se odvojeno predstave kao osnovne vrednosti vaše organizacije.

Kako da definišete vrednosti sa svojim timom?

Evo nekoliko koraka koji vam mogu pomoći da vodite svoj tim kroz ovaj proces:

 1. Svaki član treba da zapiše 10 ili više vrednosti organizacije i da ih podeli u tri grupe po prioritetu:
  1. Najvažniji;
  2. Važni;
  3. Najmanje važni;
 2. Svi treba da pregledaju svoju grupu najvažnijih vrednosti i da ih rangirjau od 1 do 10 gde ocena 10 označava najvažniju, a ocena 1 najmanje važnu stavku u ovoj grupi;
 3. Formirajte listu gde će svaki od članova tima dodati svojih 5 najvažnijih vrednosti;
 4. Listu koja sadrži po 5 najvažnijih vrednosti svakog člana tima zapišite na tablu i moći ćete da vidite koje vrednosti su najvažnije svim članovima;
 5. Neka svako izabere po jednu vrednost i napiše kratak pasus u kome objašnjava zbog čega tu vrednost smatra najvažnijom. Više članova može da izabere istu vrednost;
 6. Nakon ovoga, svako treba da pročita pasus koji je napisao, kako bi svi u grupi čuli na koji način članovi razmišljaju o vrednostima;
 7. Podelite ljude u parove i svakom paru dodelite po jednu vrednost. Svaki par treba da osmisli jednu izjavu koja predstavlja sumu svega što je grupa rekla o toj vrednosti i da je prezentuje grupi;
 8. Diskutujte o svakoj izjavi i uredite ih;
 9. Iskoristite svoje vrednosti tako što ćete ih prikazati svima kroz različite kanale komunikacije.