ZADATAK II:

Vežba: Canvas model misije -Facebook

Počećemo od zadatka raspoređivanja sličica po Canvas modelu. Svaka sličica ima svoje mesto, a na vama je da ga pronađete. Uradite sledeće:

 1. Odštampajte model Canvas and i zalepite ga za zid http://bit.ly/2ql0m5B

Slika br. 5 Koraci u kreiranju misije i vizije

 1. Zapišite na samolepljive papiriće sledeće termine (svaki termin na jedan papirić) i zalepite ih na model u odgovarajući sektor:
  • Internet
  • Povezivanje i deljenje
  • Firme
  • Plate
  • Platforma
  • Automatski e-mail
  • Korisnici
  • Zaštita i razvoj
  • Cene plasmana
  • Privlačenje klijenata

Kada završite, proverite da li ste sve dobro uradili tako što ćete otvoriti  sledeću sliku:

Canvas model - REŠENJE zadatka

Autor: Business Model You® sertifikovani praktični kurs koji vodi dr Timothy Clark