Uspostavljanje digitalne strategije znači širenje prave poruke pravim ljudima koristeći sredstva digitane komunikacije – preko Interneta. Ova komunikacija se često odlikuje efektivnošću, štednjom vremena i novca, ali je ujedno i veoma dinamična i zahteva konstantnu interakciju sa segmntima vaše ciljne grupe. Ona nikad nije jednosmerna. Kada jednom postignete da vaša poruka dođe do njih, počinje vaša dugoročna veza. Oni postaju vaše virtualne komšije kojima se nasmešite i javite svaki put kada se sretnete.

Međutim, da biste mogli da održavate gore opisanu komunikaciju, vaša organizcija mora da ima uspostavljenu dobru strategiju komunikacije. Ta strategija treba da bude prilagođena potrebama vaše ciljne grupe, njihovom ponašanju, ciljevima i navikama. Ako budete pratili sledeće korake, moći ćete da izgradite okvir svoje strategije komunikacije:

Nakon definisanja i imenovanja svih korisnika, zapišite kratak opis svakog od njih i fokusirajte se samo na opis osnovnih karakteristika po kojima se razlikuju od drugih korisnika. Sledeća grupa pitanja može da služi kao početna tačka u procesu opisivanja, a u dogovoru sa svojim timom možete dodati na listu i druga pitanja koja su u vezi sa idejom vašeg projekta, a koja mogu da vam pomognu da opišete svoje korisnike detaljnije:

  1. Šta vaša organizacija želi da postigne kroz digitalu komunikaciju? Na koje elemente razmišljanja ili ponašanja vaše ciljne grupe najviše želie da utičete i kako bi izgledao rezultat uspešnog utcaja?
  2. Šta vašu ciljnu grupu motiviše da koriste digitalne i društvene medije? Da li vaš projekat može da im pomogne da ostvare svoje želje, potrebe i čežnje kroz društveni sadržaj ili neke druge marketinške aktivnosti?
  3. Koje je najbolje mesto i vreme da se angažuje vaša ciljna grupa? Koja društvena platforma će im najefektivnije i najefikasnije predstaviti vaše aktivnosti?
  4. Koliko često treba da angažujete svoju ciljnu grupu? Ima li smisla da pokušate da imate sa njima svakodnevnu interakciju ili bi bio bolje investirati u manji broj većih i boljih aktivnosti?
  5. Kako ćete identifikovati i izmeriti uspeh programa/organizacije?

Kada odgovorite na ova pitanja, razmislite i o sledećem:

  1. Šta želite da vaša ciljna grupa sazna i uradi na osnovu vaše komunikacije?
  2. Razmislite o tome kako trenutak u toku godine, vremenske prilike i godišnje doba utiče na komunikaciju sa vašom ciljnom grupom.
  3. Možete da budete deo života vaše ciljne grupe, samo nemojte preterivati.
  4. Budite tu onda kada je to važno!
  5. Pomozite svojoj ciljnoj grupi da postige ono što želi, onda kada to želi i na način na koji želi!