ZADATAK V:

Razvijanje poruke

Sada ste spremni da razvijete poruku za svaki segment vaše ciljne grupe. Imajući u vidu sva pitanja na koja smo do sada odgovorili, osmislite po jednu poruku za svaki segment. Zapamtite da vaša poruka treba da sadrži najviše tri poente:

  1. Koji problem ćete rešiti? Koju potrebu ćete ispuniti??
  2. Kako ćete rešiti taj problem? Kako ćete ispuniti tu potrebu?
  3. Poziv na akciju.