Definišite faze vaše digitalne komunikacije i razmotrite uključivanje pripremne faze, uvoda, konverzacije, edukacije i podrške vaše ciljne grupe.

Prvo, napravite poseban plan dinamike aktivnosti za svaki segment, a onda napravite jednu sveobuhvatnu vremensku liniju za komunikaciju koja sadrži prekretnice i rokove.