Nije neobično što se reč „vizualizacija“ tako često koristi u različitim kontekstima. Naši projekti, proizvodi i usluge takođe su inspirisani „vizijom“ naše organizacije i time gde je vidimo u budućnosti. Neke studije su pokazale da oko 60% ljudi u razvijenim delovima sveta uči i pamti sadržaj najbolje uz pomoć neke forme vizualizacije. To može biti crtež, tabela, simbol, mentalna mapa itd. ili imaginarna vizuaizacija – mentalna vizualizacija nas kako postižemo neki cilj ili uspeh ili polažemo ispit na primer. Većina ljudi ima tendenciju da „razmišlja vizalno“, što znači da razmišljaju kroz zamišljanje (sekvenci) slika ili simbola. Na ovaj način oko 60% – 65% nas prevodi informacije u značenje.

%

„vizualno razmišljanje“

Druga studija pokazuje da dodavanje vizualnih sadržaja u izgovoreno predavanje povećava zadržavanje pažnje slušalaca posle 3 sata sa 25% na 80% kao i da je 2/3 električne aktivnosti u mozgu posvećeno vidu kada su nam oči otvorene. Dakle prilično je jasno: Vizualizacija je važan deo našeg mišljenja.

Kroz istoriju vizualizacija je pomagala ljudima da bolje razumeju jedni druge, činila je da komplikovane stvari postanu razumljivije, podsticala kreativna rešenja ili samo služila u svrhe zabave tokom procesa. Ovaj poslednji „zabavni“ deo veoma je važan kada se trudimo da privučemo pažnju na naše projekte, proizvode ili usluge, naročito ako radimo sa mladima.

Zašto vam je potrebna vizualizacija prilikom razvoja projekta/proizvoda/usluge?

Zato što želite da vas vide, čuju, zapamte i da se ljudi uključe u realizaciju vaših ideja, a kako su kroz istoriju ljudi jedni drugima uvek pričali priče, slika takođe može biti odlično sredstvo izražavanja. To se sve može postići i bez vizualnih sredstava, ali ona svakako pomažu. Takođe ne moraju biti skupa. Ne morate da budete profesionalni dizajner da biste podržali svoj projekat grafičkim vizualnim sadržajima ili jednostavnim crtežima ili simbolima.

Dobra stvar je što SVAKO UME DA CRTA! To je jedna od prvih stvari koje naučimo kao deca. To je takođe jedan od prvih „jezika“ kojima se služimo. On je univerzalan, internacionalan i zabavan! Sećate se dečijih knjiga? Ili stripova? Da ne pominjeno crtane filmove i slično. Čak i kad odrasla osoba želi da nauči novi jezik, na polčtku će mu u učenju pomagati jednostavne slike ili simboli. Zašto? Jer razumemo i pamtimo slike bolje i lakše nego reči. Isto tako, ako hoćete da vaši korisnici zapamte vas, vaš projekat ili uslugu, neophodna vam je makar jednostavna vizualna podrška.

JEDNOSTAVNO i LAKO su važni pojmovi i u vizualizaciji. Pojednostavljivanje komplikovanih procesa ili koncepata je kreativno i zanimljivo. A proces može da bude zabavan. Naročito ako se radi u grupi gde svi zajedno razmišljaju o nekom rešenju. Kako se to radi? Kroz vežbu! Obogaćivanjem svog vizualnog rečnika i razvijanjem sopstvenog vizualnog stila.

Takođe, neki programi, alati i uređaji koji su dostupni na tržištu mogu da vam budu od pomoći, naročito u svrhe digitalizacije, ali to takođe može i list papira, dobar marker i skener ili foto aparat.

Sada uzmite olovku i počnite da vežbate!