Odredili ste ključne indikatore performansi i ciljeve rasta ali kako izgleda uspeh i kako ćete podeliti informacije sa svojim timom?

To ćete uraditi merenjem svojih merljivih parametara i pripremanjem izveštaja. Merenjem parametara moći ćete da vodite evidenciju o važnim podacima kako biste obezbedili da se krećete prema svojim ciljevima.

Znate odgovor na pitanje „Zašto?“. Sada dolazi pitanje „Kako?“. Kako da vodite evidenciju ili da pronađete informaciju koja vam je potrebna?

Prvo treba da odredite koliko često ćete beležiti svoja merenja. Hoćete li ih pratiti nedeljno, mesečno, kvartalno ili godišnje? Ili ćete možda koristiti neku kombinaciju navedenih metoda?

Zatim treba da pronađete prave alate kojima će vaš tim da prati parametre. Postoje alati u okviru društvenih medija koje možete da koristite da biste neke od parametara pratili inrterno. Te interne alate smo koristili u ovom Priručniku.

Takođe postoje napredni alati za merenje analitičkih parametara za svaki kanal na društvenim mrežama kao i alati u okviru aplikacija (kao što su Co-Schedule, HootSuite) koje će vam pomoći sa strategijom, izvršavanjem i analizom.

Postoje i alati kao što je Google Analytics, koji smo već koristili, koji će vam omogućiti da izmerite eksterne analitičke parametre koje ne možete da dobijete iz alata u okviru društvenih mreža.