Zadatak VII:

Kreirajte svoj raspored aktivnosti

Imajući u vidu sve što ste do sada naučili, vreme je da sve te informacije sakupimo na jednom mestu. Pripremili smo za vas raspored komunikacionih aktivnosti vaše organizacije koji vi treba da popunite. Od vas zavisi da li ćete proširiti ovaj raspored ili mu dodati neka polja koja su važna za vaše kampanje. U prvom redu možete da vidite takav primer.

Raspored aktivnosti: