Yeni misyon ve vizyon adımları

 

Kuruluş ekibindeki misyon ve vizyon işlemlerini yönetmek istiyorsun? Aşağıda bunu yapmak için birkaç ipucu var::

 1. Kendini hazırlamalısın. Yeterince düzenlemek için önceden hazırlaman gerektiği uzun ve zahmetli tartışmalar ile karşılayacaksın.
 2. Katılımcıları tanımlamalısın – kurul, kadro, ilgili taraflar (perspektif için sadece).
 3. İşlemi tanımlamalısın ve bilmen gerek ki: Ne yapıyorsun? Ne için herkes hareketlidir? Kuruluşu yanlış sunmamak için ne katılmalıdır? Vb.
 4. Bam tellerini bularak problemleri tahmin edebilirsin. En fazla dikkat çekecek şüpheler nedir? Ayrılık nerededir? Tabu sayılmış konular var mı? gibi sorunlara cevap vermelisin.
 1. Dikkate alınacak ana soruyu tanımlayarak:
  • Destek malzemeler ile katılımcıları hazırlayarak;
  • Tartışma konusu olacak konular ajandasını yapıp paylaşarak,
  • İşlemi tekrardan gözden geçerek,
  • Hedefi tanımlayarak,
  • Üzerinden konuşulacak konuları seçerek,
  • Kararların hangi şekilde vermelerine karar vererek,
  • Farklı kişisel tarzlarına uyarlamak için bilgi araştırma araçlarını çeşitleyerek
  • Tartışmayı düzenleyebilirsin.
 1. Aynı hedefe ulaşmak istediğinizden dolayı temel kuralların üstünde anlaşmalısınız. Ekibi birleştirmek ve başarı artmak için hedefe odaklamalısın. Aşağıda verilen liste temel kurallar listesidir:

  • Tüm fikirler hoş gidenlerdir;
  • En dayamadığıma bile kulak vereceğim;
  • Herkesten eşit katılım anahtarıdır;
  • Tabu sayılmış konu yok;
  • Gizlilik anlaşmasının (varsa) tarafını tutacağım.
 1. Soruları çözmeye çalışacağım. İnsanlara konuşturmak için açık soruları kullanmalısın. Mesela:
  • Tüm fikirler hoş gidenlerdir;
  • Sadece bizim yapabildiğimizden hangisini yapmalıyız?
  • Herkeste daha iyi yaptığımız nedir?
  • Ürünlerimizde servisimizden kim yararlanıyor?
  • İşimizi nasıl bitirebiliriz?
  • En değer verdiğimiz şey nedir?
  • Odağımız ne kadar geniş ya da dar?
 2. Diğer misyon ve vizyon ifadelerini dikkate almalısın.

Baş kar amacı gütmeyenlerin misyon ifadeleri

TED

Spreading Ideas. (2 kelime)

New York Public Library

Hayat boyunca öğrenmeye, bilgi geliştirmeye, topluluklarımıza deste vermeye ilham vermek. (10)

Amnesty International

Haklar suiistimalini bitirmeye ve engellemeye odaklanmış araştırma ve etkinliklere başlamak.

UNİCEF dünyanın en hassas çocukların hayatta kalması ve gelişmesi için hem de onların temel insan haklarını korumak için ABD’nin tarafından kurulmuştur. (21)

Save the Children

Dünyanın çocuklara davranması için ilerlemelere ilham vermek ve çocukların hayatlarında acil ve kalıcı bir değişik yapmak. (16)

Boy Scouts of America
Çocuklara İzci kurallarını öğreterek hayatları boyunca ahlaki seçenekleri yapmak için hazırlamak. (11)

Baş kar amacı gütmeyenlerin vizyon ifadeleri

Human Rights Campaign

Herkes için eşitlik (3)

Save the Children

Her çocuğun hayatta kalma, koruma, gelişme ve katılma hakkı olan dünya. (11)

Boy Scouts of America

Amerika’da her nitelikli, İzci kurallarından yönlendirilen genci sorumlu, katılan vatandaş ve lider olmaya hazırlamak. (14)

WWF

Gezegeni, yaşam dünyasını korumak istiyoruz. İnsanoğlunun ve Dünyayı paylaşılan herkesin ihtiyaçlarını barıştırmak. (12)

Amnesty International

İçinde herkesin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki ve diğer insan hakları kanunlarındaki haklardan yararlandığı dünya.

Örnekler ve açıklamalar:

Daimi sosyal yetenekler eğitimi.

Hatırlamak için basit ve kolaydır. Benzersizdir. Hatırlamak için iyi olan kelime ile oyunu ekle. Fakat organizasyon dikkatli olmalıdır.

Çünkü bu oyun yanlış anlamanın sebebi olabilir.

İfade kısa ve basit değil. Genel deyimleri olan geniş bir açıklamadır.

Pozitif değişim yaratanlar topluluk.

Vizyonumuz toplum değişimine katılmak isteyen ilhamlı ve aktif bir kişidir. 

Vizyonumuz sivil toplum oluşturmak için eleştirel düşünce geliştirmesidir.

Projenin hedefi olarak değil vizyon olarak sunulmuştur. Hareket etmek için ilham vermiyor.

Deneyimden önce

Deneyimden sonra

 • Progress bar 11%

Ertesi: GÖREV 1 – Hedef ve somutlama belirtmesi