GÖREV 1:

Hedef ve somutlama belirtmesi

Şimdi, kuruluşun misyon ve vizyon ifadeleri oluşturmak için ekibini topla! Pratik etmek için kılavuzun olacak Resim 3’e bir bak. Git şimdi ve pratik et.

Resim 3. Hedef ve somutlama ifadelerinin oluşturulması adımları