Bu Kullanıcı Kılavuzu’nun amacı, gençleri gayene katılmaya ya da desteklemeye motive edecek projelerin iletişim stratejilerini geliştirmektir. Gençler takipçilerin yerine hayranlar ve seyircilerin yerine etkinciler olacaklar.

Başarılı olmak için sonraki adım iletişim stratejisini geliştirmek için projeye dair tüm detayları toplamaktır. Detayların bazısı aşağıda verilmiştir:

  1. Projenin konusu nedir? Kısa bir açıklama.
  2. Problem çözülmesine proje nasıl yardımcı oluyor?
  3. Projenin beklenen sonuçları nedir?
  4. Projenin gayesi, misyonu ve vizyonu nedir?