1000 ve üstü takipçisi, arkadaşı ve seyircisi olan gençlerin numarasının olmasıyla hem sanal hem de gerçek dünyada değişikleri yapanların büyük bir seyircisi numarası da var. Onların herkesi bir vasıtadır. Ve herkesin de seyircileri var.

Akılı telefonlar devrimi ile herkesin daha büyük, hızlı ve iyi medya olması fırsatı gayet arttı. Bu günlerde gençler dijital dünya yerlileridir. İnternet teknolojisiyle büyüdüler. Dilleri hızlı ve ifadeleri kısadır. Onlar için emojiler, çıkartmalar ve ’hashtag’ler konuşma tarzıdır.

 

Resim 9. İçerik düzenlenmesi için dijital araçlar

 

 

Gençlerin alabilecekleri roller farklıdır: etkileyen, internet yöneticisi, modayı belirleyen, kanaat oluşturan, takipçi, vb. Fakat hangi rolü alırlarsa bir hedefin parçası olup değişiklik yapan olabilirler. İnternet çağı yaratıcılık ve etkincilik için alanları gayet genişledi. Gençler medya araçları olarak bu yenidünya düzeninin ataları oldular. İnternette bulunan binlerce etkinciliği kreatif ve kolay yapan ücretsiz araçlar var. Bu araçların alanları ülke, sınır ve diller üzerinden geçiyor. Zaten biliyoruz ki görüntüler dünyanın tüm dilleri konuşuyorlar.